Informacija apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę Spausdinti
2021-07-22

Pateikiama Informacijaapie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2021 m. liepos 19 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudytis.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2021 m. liepos 19 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Daugiau informacijos https://trakai.lt/naujienos/informacija-traku-rajono-gyventojams-ir-sveciams-apie-traku-rajono-maudyklu-vandens-kokybe/3337