Kviečiame rūpintis ne tik augintiniais, bet ir miesto švara Spausdinti
2021-03-04

KVIEČIAME RŪPINTIS NE TIK SAVO AUGINTINIAIS, BET IR MIESTO ŠVARA

 Sveiki, trakiečiai!

Nemaža dalis seniūnijos gyventojų savo augintinius veda pasivaikščioti. Į lauką išvesti gyvūnai atlieka savo gamtinius reikalus, o jų šeimininkai turėtų pasirūpinti, kad gyvūnų palikti ekskrementai neterštų mūsų miestų, kaimų ir gyvenviečių. Tačiau pastebime, kad kai kurie gyvūnų laikytojai vedžiodami augintinius nesurenka jų paliekamų išmatų, todėl netvarkingos pakelės ne tik teršia gamtą, gadina miesto estetinį vaizdą, bet ir kelia pavojų žmonių sveikatai (galima užsikrėsti infekcinėmis ligomis). Tikrai apmaudu ir liūdna, kad ištirpus sniegui, pasirodė gyvūnų paliktos „dovanėlės“, kurios nepuošia mūsų aplinkos - jas reikėtų surinkti ir mesti į tam skirtus arba mišriųjų atliekų konteinerius.

Dar kartą informuojame, kad gyvūnų laikytojai, nesurenkantys gyvūnų ekskrementų, pažeidžia Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių, patvirtintų Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. P2-595 „Dėl gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“, 6.4 punktą, kuriame nurodyta, kad gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, gyvūno laikytojas nedelsdamas privalo surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus. Taip pat pažeidžiamas ir Trakų rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. S1E-171 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“, 40.24 punktas, kuriame nurodyta, kad draudžiama palikti nesurinktas vedžiojamų gyvūnų (šunų, kačių, arklių ar kt.) išmatas, taip pat priteršus namo koridorių, liftą, balkoną, kitas bendrojo naudojimo vietas, transporto priemones, palikti ekskrementus. Gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus. Atsakingi ir pareigingi gyvūnų savininkai surenka savo augintinių paliktą "turtą", ačiū jiems. Kviečiu tai pradėti daryti visus.

 Primenant atsakomybę už taisyklių nesilaikymą, pabrėžtina ir tai, kad už Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį numatomos baudos nuo įspėjimo iki 230 eurų.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnyje numatyta, kad Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki šešių šimtų eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad gyvūnų laikytojai privalo laikytis šių pareigų:

užtikrinti, kad šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai būtų vakcinuojami nuo pasiutligės;

užtikrinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pvz.: atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt., gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros ir (ar) laikomi;

draudžiama vedžioti gyvūnus vaikų žaidimų aikštelėse, sporto aikštynuose, stadionuose;

draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus;

draudžiama gyvūnus gąsdinti, sužeisti, sąmoningai juos padaryti bešeimininkiais ar bepriežiūriais, nes tokie veiksmai laikomi žiauriu elgesiu su gyvūnu;

užtikrinti, kad laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Trakų savivaldybės administracija, siekdama įsitikinti gyvūnų laikytojų sąmoningumu bei Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių bei Trakų rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų laikymusi, 2021 m. kovo mėnesį vykdys prevencines akcijas. Taip pat atsiras informacinės lentelės, primenančios apie pareigą surinkti savo šuniukų "turtą".

Su Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis bei Trakų rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklėmis galima susipažinti Trakų savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

Mielieji, nebūkime abejingi vieni kitų saugumui ir švarai savo aplinkoje. Manau, tik visi kartu pasieksime švaresnės aplinkos ir tvarkingesnių erdvių savo miestuose bei miesteliuose. Kviečiu rūpintis ne tik savo augintiniais, bet ir miesto švara.

Informaciją parengėme kartu su Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriumi.

May be an image of outdoors
Atnaujinta 2021-03-04