Trakų seniūnija
Vytauto g. 33, LT-21001 Trakai
Telefonas: (528) 55730
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45, pietūs 12.00-12.45

Lankytojai

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
gyvenamosios vietos deklaravimui reikalingi dokumentai Spausdinti
2011-03-14

Deklaruojantis gyvenamąją vietą seniūnijoje pilietis pateikia šiuos dokumentus

1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma seniūnijoje)

2. vieną iš išvardintų asmens tapatybę patvirtinantčių dokumentų – Lietuvos Respublikos piliečio pasą; asmens tapatybės kortelę; pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; vaiko gimimo liudijimą iki 16 metų (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas jei vienas iš šių dokumentų buvo vaikui išduotas);

3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba šių dokumentų nuorašus (patvirtintus seniūno arba notaro) (Nuosavybę liudijančius dokumentus įprastu ir elektroniniu išduoda VĮ Registrų centras);

4. atskirą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje. Gyvenamosios patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo sutikimą deklaracijoje turi įrašyti atvykę į seniūniją. Deklaracijos eilutėje „Gyvenamosios patalpos savininko ar jo įgalioto asmens sutikimas“ įrašomi šie gyvenamosios patalpos savininko duomenys: jo vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data bei gyvenamoji vieta.Jeigu į seniūniją kartu su asmeniu, deklaruojančiu gyvenamąją vietą, neatvyksta gyvenamosios patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo, atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens sutikimas (sutikimas deklaracijoje) turi būti patvirtintas asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus (notarų arba seniūnų) ;

5. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tuo atveju jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas;

6. santuokos ar ištuokos liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), jeigu deklaruojamas nepilnametis vaikas;

7. seniūnijai paprašius – kitus dokumentus (pvz. gyvenamosios patalpos savininko įgaliojimą ar kt.).

 

Trakų seniūnija. trakai@trakai.lt